Studio Ypsilon

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

Studio Ypsilon

Bezbariérový přístup: Nájezd či rampa + výtah

Popis: Do divadla je vstup z pasáže. V pasáži se nachází několik nájezdových ramp se sklonem 10 - 18 %. Pokladna divadla je rovněž přístupná z pasáže. Pro bezbariérový přístup do divadla je nutné si vyžádat pomoc zaměstnance divadla, který člověka na vozíku provede bočním vchodem k výtahu. Výtahem se lze dostat na malou i velkou scénu. Na velké scéně jsou 4 vyhrazená místa pro vozíky na balkóně. Některé průjezdy chodbami jsou užší (100 cm), ale umožňují průjezd i větším elektrickým vozíkům. Malá scéna je rovněž přístupná a člověk na vozíku může obsadit místo odnímatelné židle. Sály nedisponují indukční smyčkou. V divadle se nachází jedna bezbariérová toaleta. Nejbližší vyhrazené parkovací místo pro ZTP se nachází v ulici Vladislavova.

Adresa: Spálená 16, 110 00 Praha 1

Odkaz: www.ypsilonka.cz

Telefonní číslo: +420 702 290 811

E-mail: [email protected]

Parkování: NE

Bezbariérové WC: ANO

Comments