{'cs': 'Turistické informační centrum - Na Můstku'}

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

{'cs': 'Turistické informační centrum - Na Můstku'}

Bezbariérový přístup: Bez schodu

Popis: Prostory TIC jsou bezbariérové. U hlavního vstupu do objektu je 1 schod s výškou 2 – 6 cm. Mechanické vstupní dveře mají dostatečnou šíři. Následují automatické prosklené dveře, na nichž chybí kontrastní prvky.

Adresa: Rytířská 404/12, 110 00 Praha, Staré Město

Odkaz: www.prague.eu/cs/turisticka-informacni-centra

Telefonní číslo: +420 221 714 714

E-mail: tourinfo@prague.eu

Parkování: NE

Bezbariérové WC: NE

Comments