{'cs': 'Kostel sv. Šimona a Judy'}

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

{'cs': 'Kostel sv. Šimona a Judy'}

Bezbariérový přístup: Nájezd či rampa

Popis: Dveře hlavního vstupu jsou dvoukřídlé. Zádveří je stísněné a pro větší vozíky může být problém s vytočením se. Vstup z předsíně do hlavní části kostela vede přes 3 schody, které jsou kompenzovány poměrně prudkou rampou (16 %). Výtah ani bezbariérová toaleta nejsou k dispozici. V nejbližším okolí kostela je 1 vyhrazené parkovací stání pro ZTP

Adresa: Dušní, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Odkaz: www.prague.eu/cs/objekt/mista/111/kostel-sv-simona-a-judy

Telefonní číslo: +420 222 002 336

E-mail: pokladna@fok.cz

Parkování: ANO

Bezbariérové WC: NE

Comments