Okolo Rehabilitačního ústavu Hrabyně

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

 Okolo Rehabilitačního ústavu Hrabyně

Popis: Start a cíl vozíčkářské trasy je na parkovišti u Rehabilitačního ústavu. Na trasu se dostanete přejezdem cesty, nebo nadjezdem přímo z RÚ. Po absolvování výjezdových serpentin pohodlnou asfaltovou stezkou dojedete do obce Hrabyně a jejího centra. Po bočních cestách dojedete k Památníku 2. světové války. Zde začíná přírodní část trasy – alejí po lesní cestě 800 m k nejzazšímu bodu trasy Englišově vyhlídce. Zpáteční trasa je totožná. Bezpečnostní upozornění V obci Hrabyně, a to v celém úseku od Rehabilitačního ústavu do centra obce a dále k Památníku 2. světové války, je čilý ruch s pohybem chodců a cyklistů. Buďme vzájemně ohleduplní. Na trase hrabyňské vozíčkářské trasy uvidíte • V obci Hrabyně: poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, církevní sochy a plastiky, pomník Rudolfa Gudricha – zakladatele slezského hasičstva, pomník Karla Engliše – národohospodáře a politika, pamětní desku Arnošta Chamráda – slezského písničkáře a básníka. Občerstvení v restauraci Hrabyňka v centru obce. • V Památníku 2. světové války: muzeum, expozice, výstavy, bojovou techniku. V areálu odpočinek, restaurace. • V okolní přírodě: hrabyňské lesy, z Englišovy vyhlídky za Památníkem kus Slezska s Opavou a v pozadí na horizontu pásmo Nízkého a Hrubého Jeseníku. Občerstvit se lze v bezbariérové Restaurace Hrabyňka.

Obtížnost: Hodně náročná

Adresa (kompletní): Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3

Odkaz: http://www.ruhrabyne.cz/

Parkování: ANO

Bezbariérové WC: ANO

Comments