Hotel Na Šancích

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

Hotel Na Šancích

Bezbariérový přístup: Nájezd či rampa

Popis: Areál poskytuje bezbariérový vstup do restaurace a máme i dva tří lůžkové bezbariérové pokoje.

Adresa: Turínská 1494/1, Praha 10, 109 00

Odkaz: www.nasancich.cz

Telefonní číslo: +420 222 366 067

E-mail: [email protected]

Parkování: ANO

Bezbariérové WC: ANO

Comments

VozejkMap was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.