{'cs': 'Zámecký areál Ctěnice'}

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

{'cs': 'Zámecký areál Ctěnice'}

Bezbariérový přístup: Bez schodu

Popis: V přízemí zámku je expozice vážící se k době Habsburků, historie Vinoře a další krátkodobé výstavy. Součástí areálu jsou hospodářské budovy, jízdárna a zámecký park. Do parku vede prudká dlážděná cesta! Najdete tu také zámeckou kavárnu, v létě s venkovním posezením. Areál je bezbariérově přístupný. Některé cesty jsou v prudším svahu. Jediná přístupná budova je špejchar. Schod (5 cm) je kompenzovaný přenosnou rampou. Prostory zámku již přístupné nejsou. K dispozici jsou sice přenosné ližiny, ale tyto by vzhledem kvůli prudkému sklonu (až 31 %) neměly být z bezpečnostních důvodů vůbec používány. Prostor špejcharu je přístupný včetně toalety. Prostory zámku jsou nepřístupné. V budově špejcharu je velmi dobře přístupná toaleta. V areálu je vyhrazené parkovací místo pro ZTP.

Adresa: Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9–Vinoř

Odkaz: www.muzeumprahy.cz/1355-zamecky-areal-ctenice

Telefonní číslo: +420 286 001 366

E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

Parkování: ANO

Bezbariérové WC: ANO

Comments