Divadlo v Dlouhé

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

Divadlo v Dlouhé

Bezbariérový přístup: Schodišťová plošina

Popis: Do divadla se vchází pasáží, která je bezbariérově přístupná. Bezbariérový přístup do divadla je zajištěn vedlejším vchodem, který je označen. Za dveřmi je nutné v doprovodu zaměstnance divadla použít schodišťovou plošinu. Plošina má nosnost 115 kg. Plošinu obsluhuje pracovník divadla, kterého je nutné objednat předem v pokladně. Plošina je přístupná dveřmi 83+100 cm širokými (označené jako bezbariérový vchod) a převáží vozíčkáře do -1. poschodí na balkón. Ostatní prostory divadla nejsou pro vozíčkáře přístupné. V divadle je jedna bezbariérová toaleta.

Adresa: Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Odkaz: www.divadlovdlouhe.cz

Telefonní číslo: +420 221 778 629

E-mail: [email protected]

Parkování: ANO

Bezbariérové WC: ANO

Comments