{'cs': 'Staroměstská radnice'}

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

{'cs': 'Staroměstská radnice'}

Bezbariérový přístup: Výtah + schodišťová plošina

Popis: Věž Staroměstské radnice nabízí bezbariérový přístup. Vstup je nutno si domluvit na pokladně a je vchodem vedle orloje (zvonek). Pohyb po budově je bezbariérový a pomocí plošin a výtahů se lze dostat až na vrchol věže, odkud je rozhled na Prahu. Nelze se však dostat na ochoz věže. Historické sály bezbariérový přístup nemají.

Adresa: Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 Praha 1

Odkaz: www.staromestskaradnicepraha.cz

Telefonní číslo: +420 236 002 629

E-mail: staromestskaradnice@prague.eu

Parkování: ANO

Bezbariérové WC: NE

Comments