{'cs': 'Hvězdárna Ďáblice'}

VozejkMap, mapujeme pro vás bezbariérová místa

{'cs': 'Hvězdárna Ďáblice'}

Bezbariérový přístup: Zdviž + schodišťová plošina

Popis: Plošina dopraví vozíčkáře až k dalekohledu a díky vylepšeným prvkům původního dalekohledu umožní pozorování oblohy i z invalidního vozíku bez nutnosti pohybu. Vozíčkářům je umožněno zajet s vozem až k hvězdárně.

Adresa: Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8

Odkaz: www.planetum.cz/hvezdarna-dablice

Telefonní číslo: +420 283 910 644

E-mail: dabliceobs@planetarium.cz

Parkování: ANO

Bezbariérové WC: ANO

Comments